ehaliyle / Ekonomi / Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Konkordato Nedirler ? Konkordato Süreci Mali sıkıntı çeken şirketlere bir tür koruma sağlayan iflas erteleme sistemi yasaklanınca, son yıllarda hiç tercih edilmeyen konkordato uygulaması yeniden gündeme geldi.  Konkordato, batık haldeki şirketlerin borçlarını ödemek için alacaklılarıyla, bu borçlarını karşılayabilecekleri koşullar çerçevesinde yaptıkları anlaşmaya verilen addır. Mali durumu bozulmuş, elinde olmayan sebeplerle işleri yolunda gitmeyen ve dürüst […]
Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Konkordato Nedirler ? Konkordato Süreci

Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Mali sıkıntı çeken şirketlere bir tür koruma sağlayan iflas erteleme sistemi yasaklanınca, son yıllarda hiç tercih edilmeyen konkordato uygulaması yeniden gündeme geldi. 

Konkordato, batık haldeki şirketlerin borçlarını ödemek için alacaklılarıyla, bu borçlarını karşılayabilecekleri koşullar çerçevesinde yaptıkları anlaşmaya verilen addır. Mali durumu bozulmuş, elinde olmayan sebeplerle işleri yolunda gitmeyen ve dürüst olan borçluların haklarını korumak için kabul edilmiş hukuki bir  çözümdür.

Borçlunun Talebi İle Başlar

Konkordato müessesesinde amaç, zor durumdaki borçlu şirketin alacaklılarına borçlarını uygun şartlarda ödemesidir. Bu uygulamada alacaklı ve borçlu tarafların borç ve alacakları, yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulur. Konkordato sürecini başlatacak olan ise, borçlunun başvurusudur. Borçlunun talebi üzerine işlemler başlar. 

Borçlu İyi Niyetli Olmalıdır

Dış etkenler nedeniyle borçlarının tümünü ödeyemeyen şirketler için kabul edilmiş bir borç ödeme anlaşması olan konkordatoda, önemli olan iyi niyettir. Zor duruma düşen şirketin, iyi niyetli, dürüst ve borçlarını ödeme isteğinin olması gerekir. 

Konkordato teklif eden borçlu taraf yaptığı işlerinde dürüst ve teklifinde samimi olmalıdır. Alacaklılarına zarar verici hamlelerde bulunmamış olmalıdır. Ayrıca tutmaya tabi olduğu defterleri zamanında ve muntazam bir şekilde tutmuş olmalıdır.

Borçlu ile Alacaklı Arasında Bir Anlaşmadır

Konkordato ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanır. 

Konkordatonun geçerlilik kazanmasıyla birlikte borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. İlanla birlikte genellikle borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar. Ve yapılan bu anlaşma ile alacaklılar belli oranlarda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını anlaşmadaki oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulmuş olur. 

Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Örneğin: Anlaşmaya göre, alacaklılar alacaklarının yüzde kırkından vazgeçmiştir. Bu durumda borçlu, elindeki tüm mevcudu ile, bütün borçlarını kabul edilen yüzde ( yani yüzde altmış ) oranında öder, geri kalan borçlarından ise ( yüzde kırkından) kurtulmuş olur.

 Konkordato Neden Yapılır?

Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Piyasa şartlarının kötü olması , borçlunun işlerinin yolunda gitmemesi, tahminlerinde yanılması ya da diğer dış sebeplerle, borçlunun mali durumu kötüye gitmiş olabilir. Ve böyle bir durumdaki borçlu, şayet bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa,  borçlunun elindeki varlık mevcudu ile var olan tüm bu borçlarını ödemesi mümkün olmayacaktır. 

Haliyle mali yapısı kötüleşen, zor durumdaki borçlu alacaklılarıyla anlaşma yoluna gidecektir. 

Üçte İki Çoğunluk Şartı

Konkordatoda borçlu şirket, alacaklılarının üçte iki çoğunluğu ile bir anlaşma yapar. Ve bu anlaşma, onu kabul etmeyen diğer alacaklıları da bağlar.

Buna göre konkordato, borçlu taraf ile alacaklılarının (en az 2/3) çoğunluğu arasında yapılır. Ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eder.  Taraflar arasında yapılan bu anlaşma onu kabul eden etmeyen tüm alacaklılar için bağlayıcıdır. İlanla birlikte imtiyazsız alacaklılar , borçlu tarafa karşı alacaklarının belirli bir yüzdesinden (oranında) feragat etmiş olurlar. Borçlu ise, borçlarının konkordatoda kabul edilmiş oranını (yüzdesini) ödemekle, borçlarının tamamından kurtulur.

Resmi / Özel Konkordato

Yukarıda açıkladığımız ve gündemde sıklıkla yer alan konkordato türü resmi konkordatodur. Bunun yanı sıra özel konkordato da vardır. 

Özel konkordato alacak miktarında indirim ya da borçlar için süre verilmesi şeklinde yapılabilir. Tamamiyle alacaklı ile borçlu arasında yapılmış bir anlaşmadır ve sözleşmenin tarafı olan alacaklıların iradesine dayanır. Resmi konkordatodan farklı olarak, özel konkordato onu kabul etmeyen diğer  alacaklıları bağlamaz ve hiç bir şekilde resmi organların katılımı söz konusu değildir. 

Konkordato Nedir? Konkordato Süreci

Konkordato Talebi ve İlan

Konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu taraf, İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ ne başvuru yapar.  Verilen dilekçede borçlu , konkordato projesini belirtir ve ayrıntılı bir bilançosunu teslim eder.

Tetkik Mercii Hakimliği , konkordato mühleti veri­lebilmesi için borçlunun gereken şartları taşıyıp taşımadığını resen araştırır ve inceler. Borçlunun var olan mevcudunun -asgari- yüzde elli oranını karşılamaya yetip yetme­diği araştırılır. Ayrıca teklifte belirtilen mevcudu ile gerçekteki mevcudun denk olup olmadığı, Tetkik Mercii’nin resen bilirkişiye başvurması ile araştırılır. 

Mercii bu usülde yapacağı inceleme neticesinde; 

  • Gerekli şartları sağlayan borçluya konkordato mühleti verir ve komiser tayin eder.
  • Konkordato mühleti için gerekli şartları sağlamayan şirketlerin ise konkordato teklifini reddeder.
Web
Tasarım