ehaliyle / Eğlence / Çav Bella! ‘Bella Ciao’ Şarkısı ve Mazisi

Çav Bella! ‘Bella Ciao’ Şarkısı ve Mazisi

Şarkılar yalnızca kulağa çalınan notalardan ibaret değildir. Her şarkının arkasında bir ruh hali, bir anı vardır. Ve bu anılar kimi zaman idealleri, hayalleri kimi zamansa yaşanmışlıkları, savaşları, barışları içinde barındırır. Öyle ki, şarkılar yazıldığı dönemi, tarihi ve olayları yansıtırlar. Bu bağlamda insanları birleştirici, bir araya getirici gücü olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Şarkılar evrensel olmanın […]
Çav Bella!  ‘Bella Ciao’ Şarkısı ve Mazisi

Çav Bella!  'Bella Ciao' Şarkısı ve Mazisi

Şarkılar yalnızca kulağa çalınan notalardan ibaret değildir. Her şarkının arkasında bir ruh hali, bir anı vardır. Ve bu anılar kimi zaman idealleri, hayalleri kimi zamansa yaşanmışlıkları, savaşları, barışları içinde barındırır. Öyle ki, şarkılar yazıldığı dönemi, tarihi ve olayları yansıtırlar. Bu bağlamda insanları birleştirici, bir araya getirici gücü olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Şarkılar evrensel olmanın yanı sıra sonsuzdurlar. Yani yıllar geçse dahi yazılış mahiyeti ve manası nesillere ulaşabilmekte yeni ufuklara yelken açabilmektedir. Bir İtalyan halk eseri olan Bella Ciao da söylenmeye başladığı ilk tarihten itibaren farklı şehirleri, ülkeleri, farklı kültürleri gezip dolaşmış, evrenselliği ve sonsuzluğu yaşamış, yaşatmıştır. Elbette hangi ulusta, hangi topraklarda söylenirse söylensin bir çok farklı anlamda kullanılagelmiş ve günümüzde çok bilinir hale gelmiştir.

Çav Bella!  'Bella Ciao' Şarkısı ve Mazisi

Bella Ciao şarkısı, İtalya’nın kuzeyinde nüfus yoğunluğu bakımından önde bölgelerinden biri olan Po Ovası’nda doğmuştur. Bu ova geniş ve verimli topraklara sahip olmakla birlikte, yıllarca bir çok tarım insanına, çiftçiye geçim kaynağı sağlamıştır. Şarkının yazarı ve bestecisi bilinmiyor olmasına rağmen; şarkının sahiplerinin bu topraklarda yaşamış olduğu bilinir. Zorlu şartlarda iş görülen pirinç tarlaları ve orada çok güç koşullarda çalışmış, zorluklarla göğüs germek zorundaki tarım işçileri düşünüldüğünde Bella Ciao’nun doğuşuna bir çok anlam yüklemek meşrulaşabilir.

Savaş dönemlerinde insanların gökyüzü ve diline dolanmış şarkılarından başka pek fazla bir şeyleri yoktur ellerinde. Haliyle II.Dünya Savaşı’nın başlaması süreciyle beraber bu halk şarkısı da farklı durumları simgeleyen ve giderek daha büyük kitlelere ulaşan, yayıldıkça farklı nitelikleri yansıtan bir hal almıştır. Şarkı Alman işgal güçleri, Benito Mussolini ve faşizme karşı olan anti-faşist direnişçilerin, sözleri değiştirerek, kendi mücadele düşüncelerini temsil eder hale getirilmesiyle popülerleşmiş ve marş halini alarak söylenmeye başlanmıştır. Şarkıların, tarih sahnesinde toplumları bir çatı altında toplayabilen, büyük kitlesel hareketlerde onları amaca, hedefe yöneltmek rolleri sıklıkla görülmüştür.  İşte Dünya Savaşı sırasında da Bella Ciao’ya atfedilen rol tam olarak bu olmuştur. Direnişi, mücadeleyi, farklılıkları içinde barındıran ve bir o kadar tüm toplumu benzer ideale götürme gayesi taşıyan eser olmuştur.

Savaşın sona ermesiyle şarkı bu ruhu benimseyen tüm diğer insanlar tarafından söylenmeye devam etmiş, zamanla ‘Devrim  Şarkısı ‘ olarak adlandırılmıştır.

Çav Bella!  'Bella Ciao' Şarkısı ve Mazisi

Günümüzde ‘Çav Bella’ şeklinde bilinen şarkı, popüler yabancı dizilerden olan La Casa De Papel’ de tekrar karşımıza çıkmış ve popülerleşmiştir. Görüldüğü üzere, yıllar önce bir savaşın gölgesinde marş halini alan bu şarkı günümüz şartlarında da heyecan, coşku, mücadele ve direnişi çağrıştırma noktasında insanlığı etkisi altına alabilmekte, devamlılığını sürdürebilmektedir.

Web
Tasarım